Embryolab – Punten van uitmuntendheid


Embryolab – Punten van uitmuntendheid

1. Bewezen kwaliteitbetrokkenheid

Embryolab is één van de weinige centra in Griekenland en Europa welke een kwaliteitsmanagementsysteem heeft opgezet, toegespitst op de IVF-eisen. Er is een interne afdeling kwaliteitsbeheer welke toeziet op de strikte toepassing van de kritisch klinische standaarden voor het laboratorium, de verzorging en de administratieve procedures, zodat de perfecte aandacht geleverd wordt aan ieder stel of individu die ons in vertrouwen heeft genomen.De wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap erkent ons innovatieve kwaliteitsbewakingssysteem. Vooraanstaande IVF-wetenschappers en managers van IVF-centra uit de hele wereld hebben in 2014 deelgenomen aan twee internationale workshops georganiseerd door de Embryolab Academy in Thessaloniki en met als onderwerp "Kwaliteitsmanagement in IVF-laboratoria" om hun kennis van de hedendaagse internationale kwaliteitsnormen te verbeteren.Het Argentijnse Ministerie van Volksgezondheid en de Universiteit van Buenos Aires hebben Embryolab en de wetenschappers van de Embryolab Academy gevraagd om samen het Jaarlijks IVF Symposium in Buenos Aires te organiseren met als thema “Total Quality Management in IVF”.Sinds 2007 heeft Embryolab een compleet kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd. Dit systeem wordt jaarlijks geaudit conform de ISO 9001 standaard door Bureau Veritas, een internationale gecertificeerde instantie. Dit systeem is geïmplementeerd in alle klinische, laboratorium, verplegende en administratieve procedures.Voor Embryolab is de certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem, naar het internationaal erkende ISO 9001:2008 model veel meer dan een verplichting of een procedure. Het is een instrument dat dagelijks wordt gebruikt voor de continue verbetering van onze diensten.Tevens weerspiegelt het kwaliteitsmanagementsysteem van Embryolab, onze betrokkenheid bij de levering van hoog kwalitatieve diensten, op een vriendelijke en humane wijze, bij de totstandkoming van kunstmatige zwangerschappen. De te leveren diensten zijn zeer effectief, om op een veilige manier te leiden tot de gewenste zwangerschap, met een hoge slagingskans om gezonde kinderen ter wereld te brengen.Om tegemoet te komen aan onze betrokkenheid is er een afdeling kwaliteitsbeheer. Hierdoor is men verzekerd van:

 • Optimale omstandigheden voor alle medische behandelingen door middel van een zeer professioneel en opgeleid wetenschappelijk team.
 • Een correcte implementatie van de laboratoriumprocessen, welke in overeenstemming zijn met de internationale normen, waardoor het laboratorium één van de modernste en betrouwbaarste van Europa is.
Voor alleenstaande vrouwen of stellen welke kiezen voor Embryolab, betekent certificering conform de ISO 9001:2008 standaard dat we:
 • Ze voorzien van de meest up-to-date, betrouwbare en effectieve wetenschappelijke
benadering
 • Onze apparatuur goed onderhouden
 • Ons personeel continue trainen
 • Respectvol omgaan met en zorg dragen dat de gezondheid en veiligheid van de vrouw
op de eerste plaats komt
 • Absolute discretie en vertrouwelijkheid waarborgen
 • Samenwerken om tot het beste resultaat te komen
 • De behoeften evalueren en effectief terugkoppelen
 • Voorzien in betrouwbare laboratoriumuitslagen
 • Advies geven om op de snelste en veiligste manier zwanger te worden
Het wetenschappelijke en administratieve team van Embryolab is gericht op succesvolle resultaten, met respect voor de wensen en verwachtingen van alle betrokkenen. Ons gecertificeerd kwaliteitmanagementsysteem, hoog gekwalificeerd medisch en administratief personeel en onze hightech laboratoriumapparatuur resulteren in de hoogste percentages voor geslaagde zwangerschappen. Dit zijn de voornaamste redenen waarom steeds meer koppels voor ons team kiezen om zwanger te worden.Zie ook:Embryolab & KwaliteitDe Activiteiten van de Embryolab Academy Certificerende Instantie Bureau Veritas

2. Innovatieve niet-invasieve embryo-kweektechniek

De kweek en ontwikkelcondities voor het embryo zijn cruciaal om tot het gewenste resultaat te komen.Embryoscope is een revolutionair embryo-incubatiesysteem dat wereldwijd erkend is, en aanbevolen wordt als een modern systeem voor de kweek en de ontwikkeling van embryo’s.Embryoscope beschikt over geïntegreerde camera's die automatisch foto's downloaden vanaf het moment van de bevruchting van de eicel tot op de dag van de embryo-transfer.Opgeslagen foto’s worden omgezet naar een chronologische video, waardoor onze embryologen de beschikking hebben over alle belangrijke informatie met betrekking tot de morfologische kenmerken van de embryo's tijdens hun ontwikkeling.Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van de Embryoscope is dat het embryo in een stabiele en veilige omgeving verblijft en dat we het kunnen waarnemen in de kweekomgeving. Dit stelt  een harmonieuze embryonale ontwikkeling zeker, aangezien we het embryo niet blootstellen aan bijvoorbeeld temperatuur- en pH-veranderingen, welke een negatief effect op de embryo-ontwikkeling kunnen hebben.Het innovatieve aspect van dit systeem is dat het de embryologen bij Embryolab mogelijk maakt om een grondige evaluatie van de embryo's te maken, evenals de mogelijkheid de meest levensvatbare te selecteren, in tegenstelling tot conventionele methoden. Het resultaat hiervan is dat de kans op een zwangerschap aanzienlijk vergroot word. Dit geldt zelfs voor stellen welke in het verleden te maken hebben gehad met mislukte implantaties.Zie ook:Embryoscope

3. Herleiden van alle processen door middel van het innovatieve MATCHER Systeem

Embryolab is het eerste IVF-centrum in Griekenland en één van de eersten wereldwijd dat gebruik maakt van het Matcher systeem. Dit baanbrekende elektronisch observatie- en bewakingssysteem waarborgt de herleidbaarheid, identificatie en fotografische vastlegging van alle laboratorium processen, ergo: “De borging van het vastleggen in alle fasen”.Zie ook:Matcher Systeem

4. Vooruitstrevende internationaal erkende opleiding en knowhow van wetenschappers

Embryolab is overtuigd van een constante verbetering van kennis en vaardigheden van het personeel op alle afdelingen; wetenschap, verzorging en administratie door middel van doorlopende opleidingsprogramma’s. Het wetenschappelijk team van Embryolab leert voortdurend  over de wereldwijde technologische en wetenschappelijke innovaties en neemt deel aan  belangrijke internationale conferenties.Embryolab levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de wereldwijde bewustwording over IVF-wetenschap. Via educatieve workshops en conferenties heeft de internationale non-profit organisatie Embryolab Academy geholpen om nieuwe innovatieve werkwijzen en methoden over te brengen aan embryologen, gynaecologen en genetici uit de hele wereld.Zie ook:Embryolab Academy

5. Toonaangevende slagingspercentages

Embryolab heeft strikt geïmplementeerde richtlijnen zoals deze gevolgd worden door andere internationale IVF centra met betrekking tot de verwerking en publicatie van statistische succesindicatoren. De slagingspercentages van Embryolab behoren tot de hoogste in de wereld, zowel totaal als per leeftijdsgroep, per individuele donatie van genetisch materiaal en voor de pre-implantatie genetische diagnose (PGD).Correcte interpretatie van statistische gegevens door een IVF-centrum:Een IVF-centrum wordt altijd beoordeeld op het behaalde aantal zwangerschappen! Een logisch gevolg daarvan is de wereldwijde trend om de hoogst mogelijke statistische resultaten te presenteren, gericht op het aantrekken van onvruchtbare stellen. Voor de juiste interpretatie van de resultaten, is het erg belangrijk om rekening te houden met alle cycli per leeftijdsklasse en elk persoonlijk gezondheidsprofiel.Hoe complex een individuele situatie ook is, Embryolab wijst geen dossiers af. De reden hierachter is dat Embryolab van mening is dat alle vrouwen en stellen het recht hebben om  ouders te worden. Daarnaast is het voor statistische analyses uiterst belangrijk rekening te houden met de zwangerschap van gezonde kinderen en niet alleen van positieve zwangerschapstesten.De parameters welke in overweging genomen dienen te worden bij de beoordeling van de statistische slagingspercentages zijn:- Het aantal IVF-cycli: hoe groter het aantal, hoe representatiever en betrouwbaarder hetresultaat. Naast de gepubliceerde percentages worden tevens  de absolute aantallen vermeld..- De gemiddelde leeftijd van de vrouwen: dit laat de selectiviteit van een afdeling zien metbetrekking tot de keuze van de populatie.- Het percentage zwangerschappen per leeftijdsgroep (30-35, 35-40, 40-45, etc.,): dit iseen meer nauwkeurige classificatie van de doelgroep in relatie tot de gehele populatie.- Het percentage annuleringen: transparante weergave van het percentage dat debehandeling niet afgemaakt heeft. Dit is een belangrijke parameter om vooraf te weten.- Jaarlijkse update van de statistieken - Het percentage positieve zwangerschapstesten waarbij uiteindelijk geen kind    geboren wordt: sommige vrouwen met een positieve zwangerschapstest krijgen eenmiskraam.- Het percentage meervoudige zwangerschappen: dit is een weergave van het aantal embryo’s dat geïmplanteerd is en de werkwijze van de afdeling in relatie tot het voorkomen van verloskundige complicaties.- Speciale IVF-categorieën: hierbij dienen de geboortepercentages en gezondheidsgegevens bekend gemaakt te worden van pasgeborenen, ten behoeve van bijvoorbeeld, de pre-implantatie diagnostiek. Zie ook:Onze resultaten

6. Persoonlijke benadering voor klinisch – en laboratoriumonderzoek

Elk stel en ieder individu heeft andere behoeften. Bij IVF zijn geen pasklare oplossingen voorhanden. Het wetenschappelijk team van Embryolab onderzoekt eerst de oorzaken van onvruchtbaarheid alvorens de juiste therapie te selecteren, wat in sommige gevallen een natuurlijke bevruchting kan zijn. Embryolab beschikt over bewezen expertise en ervaring om klinische - en laboratoriumvoorschriften aan te passen naar de specifieke kenmerken van ieder individu, in elke stap van het proces en met grote nauwkeurigheid, met als doel het beste resultaat.

7. State-of-the-art klinische – en laboratoriumapparatuur

De wetenschap omtrent kunstmatige voortplanting evolueert continue en vereist investeringen in geavanceerde technologie ten behoeve van de nauwkeurige observatie en selectie van eicellen, sperma en embryo’s. Embryolab is een van de eerste instellingen die geïnvesteerd heeft in dit soort geavanceerde technologie om de efficiëntie te verbeteren op het gebied van kunstmatige bevruchting.Naast andere zaken, heeft Embryolab geïnvesteerd in:

 • State-of-the-art kweekkamers met drievoudige controle en ventilatie systemen – zuurstof, stikstof, kooldioxide, voor het creëren van optimale condities in een perfect klimaat.
 • Video-opnamesystemen voor embryo’s - om de ontwikkeling continue te bewaken zodat de selectie van embryo’s met de hoogste kans op een zwangerschap wordt geoptimaliseerd.
 • Gespecialiseerde lasersystemen voor specifieke toepassingen van uiterst nauwkeurige behandelingen bij embryo’s.
 • Geavanceerde optische microscopische systemen(IMSI) voor de beste selectie van spermacellen, om de invloed van de vader te optimaliseren voor de ontwikkeling van het embryo.
 • De nieuwste generatie echografie-apparatuur, welke slechts door enkele IVF centra in de wereld gebruikt wordt, waarmee belangrijke details zoals het aantal, de grootte en de perfusie van de follikels gevisualiseerd wordt.
Ten slotte wordt systematisch alle laboratoriumapparatuur bij Embroylab geüpgrade en vernieuwd. We maken gebruik van de meest moderne technieken die wereldwijd beschikbaar zijn om iedereen, die kiest voor Embryolab, de beste service te kunnen bieden.Zie ook:Top Laboratoria4D-echografieEmbryolab Innovaties

8. Specialisatie en inzet voor eenvoudige stimulatieprotocollen
Het klinisch team van Embryolab is zeer ervaren in het verzamelen van eicellen en embryo's met een verhoogd implantatie potentetie voor nog betere resultaten.
9. Zeer efficiënt eicel – en embryo cryopreservatieprogramma

Embryolab is één van de eerste centra voor kunstmatige voortplanting ter wereld die embryo- en eicelcryopreservatie door middel van vitrificatie succesvol in haar programma heeft opgenomen. Dit efficiënte programma zorgt na succesvol ontdooien voor een hoge overlevingskans en zwangerschappen. Het succes van dit programma weerspiegelt de geavanceerde laboratoriumtechnieken welke ontwikkeld zijn door het Embryolab team.De kennis over deze cryopreservatie-techniek  delen wij met wetenschappers over de hele wereld via ons educatieve programma van de Embryolab Academy.Zie ook:Preservatie van vruchtbare vrouwen: eicel cryopreservatie middels vitrificatieEmbryo cryopreservatie door vitrificatie

Embryolab Academy activiteiten

10. Gespecialiseerde programma’s voor de behandeling van azoöspermie en het toepassen van de IMSI-techniek

Sinds 1995, is het wetenschappelijk team van Embryolab zeer bedreven in zowel het onderzoek naar, als de begeleiding bij azoöspermie, alsmede in de implementatie van microchirurgische behandelingen en specifieke laboratoriumtechnieken ter verbetering van de zoektocht naar spermatozoön.Indien de morfologie van het sperma van een lage kwaliteit is, wordt voorkeur gegeven aan de IMSI-methode. Het maakt een selectie van morfologisch gedegradeerde zaadcellen, welke moeilijk te onderscheiden zijn met behulp van een conventionele microscoop.Zie ook:Onderzoek en behandeling van vruchtbaarheidsproblemen bij mannenIMSI: De nieuwe en verbeterde toepassing voor ICSI

11. Het diagnostisch pre-implantatie programma in de praktijk

Het laboratoriumpersoneel van Embryolab is zeer ervaren in de pre-implantatie diagnostiek. Embryolab heeft recentelijk een 8-jarige studie gepubliceerd met zeer indrukwekkende klinische bevindingen op het gebied van de pre-implantatie diagnostiek. Deze methode is aan te bevelen voor stellen welke drager zijn van een genetische afwijking zoals thalassemie of taaislijmziekte (cystic fibrose). Stellen met een dergelijke genetische afwijking dienen de embryo’s te laten controleren alvorens aan een zwangerschap te beginnen, om zodoende problemen tijdens de zwangerschap te voorkomen of een kind te krijgen met een genetische afwijking.Pre-implantatie diagnostiek kan tevens toegepast worden als de leeftijd van de vrouw in relatie gebracht kan worden met een verhoogd risico voor afwijkende embryo’s of wanneer er in het verleden miskramen zijn geweest in relatie tot chromosomale afwijkingen. Het pre-implantatie programma van Embryolab houdt zich aan strikte klinische en laboratorium protocollen. Dit zeer efficiënte programma leidt tot een hoog percentage gezonde nakomelingen.Zie ook:Pre-implantatie genetische diagnostiek 

12. Vooruitstrevend genetisch advies

Embryolab is één van de weinige IVF centra met een eigen genetische voorlichtingsafdeling. De afdeling interpreteert genetische testresultaten en bepaalt de kans op het krijgen van gezonde nakomelingen. Deze informatie is van belang voor stellen die een verhoogd risico hebben in verband met genetisch afwijkende eicellen of sperma.Zie ook:Genetisch adviesSpecifiek genetisch onderzoek

13. Holistische benadering van vruchtbaarheid: Gespecialiseerde psychologische en voedingskundige begeleidingsprogramma’s en acupunctuur

Embryolab biedt stellen tijdens het IVF traject psychologische ondersteuning, acupunctuur en voedingsbegeleiding. Hulp bij zwangerschap biedt de voordelen van de combinatie van meerdere complementaire disciplines. Het is een van de grondbeginselen van Embryolab om uitgebreide diensten aan te bieden aan elk stel wat ons hun vertrouwen geeft.

Zie ook:

Psychologische begeleiding en advies

Voedingskundige begeleiding en advies

Acupunctuur

14. Strikte eisen voor donatie programma’s

De donatie van genetisch materiaal ten behoeve van IVF is alom bekend en biedt goede resultaten. Een donatie kan bestaan uit sperma, eicellen of een embryo. De procedure vereist zorgvuldig testen van zowel de donoren als de ontvangers.Voor eiceldonoren wordt zowel de vruchtbaarheid als de medische en psychologische gesteldheid getest. Het juridisch kader in Griekenland voor de donatie van genetisch materiaal is een van de meest gunstige in Europa. De wetgeving, in combinatie met de hoog kwalitatieve dienstverlening van Embryolab en de hoge slagingspercentages, maken donatie tot een veilige en succesvolle vruchtbaarheidsbehandeling.Embryolab heeft een eiceldonatie-programma opgezet, waarbij maximale effectiviteit, een hoge veiligheid en zorg geboden wordt. Dit is mogelijk gemaakt door het opstellen van specifiek criteria:

 • Enkel vrouwen jonger dan 30 jaar mogen als donor optreden.
 • Alle potentiële donoren ondergaan uitgebreide medische, gynaecologische, genetische en psychologische testen om de juiste fysieke, vruchtbare en mentale conditie te bepalen.
 • Alle geselecteerde donoren dienen speciale toestemmingsformulieren te ondertekenen zoals voorgeschreven in de Griekse wetgeving, waarin ze verklaren als eiceldonor op te treden en waarin ze toestemmen anoniem te blijven zoals vereist binnen het programma.
 • Zowel het fenotype van de ontvanger als de beide bloedgroepen van het stel worden in overweging genomen bij de selectie van de juiste donor.
 • Ondersteund door de Griekse wetgeving, welke de anonimiteit van deze onschatbare handeling , alsmede het zeer goed opgeleid personeel van Embryolab waarborgt, kunnen donoren zich veilig voelen en zich verheugen op de goede begeleiding tijdens elke stap.
 • Alleen milde stimulatieschema’s  worden toegepast om voldoende effectieve eicellen van een hoge kwaliteit te kunnen garanderen.
 • Indien de donor niet voldoende reageert op de medicatie zal de poging gestopt worden en opnieuw gestart worden met een nieuwe donor zonder extra kosten voor de ontvanger.
 • Aan het eind van het proces ontvangt het stel een gezondheidsverklaring van de donor met daarop haar leeftijd en de testen welke ze heeft ondergaan.
Het eiceldonatieprogramma van Embryolab resulteert in hoge slagingspercentages welke leiden tot de vervulling van de belangrijkste droom, het moederschap!Zie ook: Hoogwaardig donorprogramma

15. Een positieve, serene en menselijke omgeving

Embryolab is opgericht om de droom van de oprichters te verwezenlijken, met betrekking tot het beschikbaar stellen van hun kennis voor mensen die geconfronteerd worden met vruchtbaarheidsproblemen. De glimlach en gemoedelijkheid van de oprichters weerspiegelen de zorg en het respect voor de mensen die hen hun vertrouwen schenken, want iedereen heeft het recht om te dromen.