10 godina

DIVNA DECENIJA

Embryolab je osnovan pre više od deset godina (2004) zahvaljujući dugoročnim naporima svojih osnivača naučnika, koji su delili viziju stvaranja drugačijeg Centra za asistiranu reprodukciju, koji su hteli da daju doprinos promociji i razvoju nauke o asistiranoj reprodukciji. Vizija Embryolaba kombinuje ljudski pristup i istinski interes za probleme ljudi, sa stalnom željom za metodičko istraživanje, specijalizaciju u ovom polju i kontinuirano ulaganje u tehnologiju.

Zahvaljujemo vam iskreno i obavezujemo se da ćemo poštovati vaše poverenje i poverenje ljudi širom Sveta koji su nas odabrali.Naš osnovni princip u oblasti kliničkih usluga je implementacija svih dostupnih dijagnostičkih alata iz različitih disciplina ( npr embriologije, ginekologije, genetike, andrologije, hematologije, endokrinologije, dijetetike, imunologije, psihologije). U kombinaciji sa najsavremenijim tehnološkim sredstvima, omogućava se sveobuhvatana istraga neplodnosti kod parova, istražuju se uzroci neuspešnih VTO pokušaja i ponovljenih pobačaja.

Otvorena komunikacija i savetovanje, uvek u saradnji sa lekarom, doprinose rešavanju raznih pitanja kao što su problem jajovoda, policističnih jajnika, endometrioze, mioma i slično. Jedan od većih uspeha Embryolaba je odlična saradnja između kliničkog i laboratorijskog sektora . To je doprinelo da se VTO drugačije posmatra u Grčkoj i Evropi.

Baza laboratorije Embryolaba su:
Strogo kontrolisani sistem uzgajanja embriona. Korišćenjem konvencionalne oplodnje, od 1992-e godine naše stručno i iskusno osoblje strogo kontroliše sistem uzgajanja embriona. Rezultati su sistematski evidentirani u okviru naše kontrole kvaliteta i kontinuiranog programa poboljšanja. Ovo je praksa od prvog dana osnivanja Centra.
Pioniri u ICSI. Naše osoblje ima praktično iskustvo, stečeno od 1995-te godine kroz više od 45.000 ciklusa u Grčkoj i inostranstvu.
Inovativna primena mikroskopa (IMSI). Embryolab je ponosan što ima jednu od prvih laboratorija u Svetu koja je usvojila primenu intracitoplazmatske injekcije spermatozoida (IMSI). Ova tehnika dozvoljava ogromno uvećanje spermatozoida olakšavajući izbor spermatozoida bez morfoloških promena.
Precizno brojanje spermatozoida. Analiziranje sperme obezbedjuje preciznost kroz učešće spoljne kontrole kvaliteta (UKNEKAS). Svi mogući uticaji sperme na šanse za začeće se istražuju.
Indeks DNK Fragmentacije Sperme (SDF indeks). Određivanje procenta spermatozoida sa fragmentisanim genetskim materijalom vrši se u Embryolabu od strane stručnog citogenetičara. Tačnost analize je sertifikovana od strane spoljne kontrole kvaliteta (FertAid).
Sperma FISH analiza. FISH analizu sperme u Embryolab vrši stručni citogenetičar. Embryolab je organizovao medjunarodni edukativni seminar vezano za ovu tehniku, koji su posetili naučnici iz celog Sveta, počevši od 2013-te godine. Naš program analize sperme FISH ocenjuje kontrola kvaliteta (CEKAS).
• MicroTESE. Uspešna primena microTESE tehnike značajno doprinosi lečenju azoospermije. Osoblje Embryolaba ima iskustvo od 1995-e godine, veliki broj slučajeva azoospermije sa visokom stopom oplodnje i implantacije.
Inovativni metod za praćenje razvoja embriona u realnom vremenu. Embryoscope® je inovativni neinvazivni sistem za uzgajanje embriona koji dozvoljava posmatranje u realnom vremenu. On omogućava uzgajanje embriona u bezbednom okruženju i praćenje njihovog razvoja sa fotografskim sistemom kamera, bez promene njihove pozicije. Pored toga, on stvara u realnom vremenu Time-Lapse video, pomoću koga embriolozi mogu pratiti čitav proces razvoja embriona do faze blastocista. Sa ovim inovativnim sistemom, embrioni su uzgajani bez distorzija i prate se direktno, što je posebno korisno za izbor najboljih embriona za implantaciju i stoga za postizanje najboljih rezultata.
Inovativni sistem sledljivosti. Matcher fotografska identifikacija osigurava apsolutno praćenje u svim fazama terapije u Embryolabu.
Primena assisted hatchinga. Assisted hatching proces se primenjuje u poslednjih 10 godina koristeći poseban laserski sistem koji obezbedjuje maksimalnu preciznost i sigurnost. Besplatan je za sve parove koji imaju istoriju neuspešnih pokušaja VTO.
Uspešan program donacije. Donirane jajne ćelije, sperma i embrioni dobijaju se poštovanjem strogih kriterijuma za odabir donora nakon čega se uskladjuju profili imajući u vidu fenotipske karakteristike i krvne grupe primaoca i donora.
Uzimanje spermatozoida punkcijom testisa (FNA). Metod se uspešno primenjuje od 2004-te godine od strane stručnih urologa.
Uspešan program krioprezervacije. Krioprezervacija jajnih ćelija, embriona, spermatozoida i tkiva testisa je poseban sistem koji obezbedjuje najmanji mogući broj gubitaka. Od 2008-me godine, Embryolab je bio jedan od retkih Centara u Svetu koji primenjuju metod vitrifikacije jajnih ćelija i embriona, obezbedjujući izuzetno visoku stopu preživljavanja, fertilizacije i visoke stope trudnoće. Posebni elektronski instrumenti stalno kontrolišu sigurnost naše banke jajnih ćelija i embriona i njenih dragocenih uzoraka.
• Preimplantaciona Genetička Dijagnoza. Preimplantaciona Genetička Dijagnoza je vrhunac usluga koje pruža Embryolab, skladno kombinujući mnoge od veština svog tima. U Embryolabu, aktivno smo radili sa ovim sistemom dijagnostifikovanja od 2007-me godine, dok su naše visoke stope ostvarenih trudnoća evidentirane u Evropskom sistemu podataka o oplodnji sa Preimplantacionom Genetičkom Dijagnozom. Istovremeno, mi objavljujemo naše rezultate u medjunarodnim naučnim časopisima i u 2013-oj godini organizovali smo medjunarodni seminar u našoj Embryolab Akademiji. Izuzetno je velika korist od Preimplantacione Dijagnoze za sprečavanje prenosa genetskih bolesti kao što je talasemija.
Hormonološka i imunološka laboratorija. Od početne hormonske i imunološke kontrole do potvrdjivanja trudnoće, laboratorijski testovi su neposredni, blagovremeni i autoritativni. Važno je napomenuti da imamo najsavremeniju opremu i da smo uspešno učestvovali u Nacionalnoj Eksternoj kontroli kvaliteta (ESEAP).

Divna decenija je gotova. Verujemo da je još zanimljivija decenija pred nama …

Hvala Vam na poverenju!