Inovacija

INOVACIJA


Baza za inovacije je konstantno ulaganje u moderizovanje laboratorije koja garantuje sigurnost, preciznost i brzinu pomažući na taj način timu embriologa, ginekologa i ostalom medicinskom osoblju.

Embryolab spada u grupu malobrojnih centara za VTO u Evropi koji su naoružali laboratoriju sa Embryoscope-om i jedan je od retkih centara u Grčkoj koji ima specijalne inkubatore (najnovija tehnologija) za razvoj embriona i sistem potvrde Matcher.
Takodje, jedan je od prvih centara u Svetu koji je uspešno primenio tehniku vitrifikacije embriona i jajnih ćelija, ICSI i proširio znanje u polju krioprezervacije sperme, jajnih ćelija i embriona.
Inovacija, se oslanja prvenstveno na ljudski faktor. Embryolab poboljšava primenjene metode stalnim usavršavanjem osoblja u Grčkoj i inostranstvu kao i istraživačkim radom u sopstvenoj laboratoriji.
Rezultati studija koje se rade u našem centru objavljuju se redovno u internacionalnim naučnim časopisima i prezentuju se na većim medjunarodnim konferencijama.Kvalitet


Kvalitet Embryolaba potvrdjuje se u svakom segmentu njegovog rada. Ogleda se u odabiru članova tima…


Pogledajte više


Trasparentnost


Transparentnost je preduslov za osetljive oblasti nauke kao što je oblast asistirane reprodukcije…


Pogledajte više