Novi naučni dokazi – Krioprezervacija jajnih ćelija osigurava plodnost žena u vremenu

Novi naučni dokazi – Krioprezervacija jajnih ćelija osigurava plodnost žena u vremenu
09 сеп 2016

Direktor embriološke laboratorije Embryolab-a

gost predavač na naučnom simpozijumu u Holandiji

 

„Izbor najboljeg embriona –  čime raspolažemo danas?“ bila je tema naučnog simpozijuma održanog u Geertgen-u u Holandiji početkom juna.  Gošća centra za asistiranu reprodukciju  Nij Geertgeen, koji je organizovao simpozijum, direktor embriološke laboratorije Embryolab g-dja Aleksia Hadziparasidou, Sr. Klinički Embriolog, predstavila je najnovije i neobjavljene podatke o efikasnosti krioprezerviranih jajnih ćelija iz stimulisanih iliprirodnih ciklusa, kao i novih podataka za očuvanje ženske plodnosti. Krioprezervacija jajnih ćelija je omogućila hiljadama žena iz celog Sveta da očuvaju svoju plodnost kao i pacijentima obolelim od raka da zaštite jajne ćelije pre toksičnih efekata hemoterapije.

Krioprezervacija jajnih ćelija postaje preferirana opcija kod onih žena koje zbog novih društvenih trendova odlučuju da daju prioritet studijama i karijeri, što je dovelo do odlaganja zasnivanja porodice.  Očuvanje plodnosti ovim ženama pruža mogućnost da dobiju dete sa svojim jajnim ćelijama u godinama u kojima to u prošlosti nije bilo moguće!

Novi društveni trendovi su promenili naše prioritete i kao rezultat toga mlade žene  sve više daju prioritet školovanju i profesionalnom napredovanju i ostavljaju osnivanje porodice za kasnije. Noviji, međutim, naučni podaci nam pokazuju da je starost žene i dalje parametar koji se mora shvatati ozbiljno. Naučnici u okviru ovog seminara su potvrdili potrebu za budjenjem svesti mladih žena širom Sveta ili da odaberu da zasnivaju porodicu ranije ili ako to nije moguće da izaberu metod očuvanja plodnosti kako ne bi zarobile u vremenu svoje pravo na materinstvo„, kaže g-dja Hadziparasidou

Share

Embryolab