USLUGE

Asistirana reprodukcija kao nauka pokriva mnogo više oblasti, ne samo vantelesnu oplodnju, koja je samo jedan deo mozaika nauke. Jedan od inovativnih koncepata Embryolaba je odredjivanje terapije svakome ponaosob uvažavajući njegove osobenosti kao pojedinca.

Postoji dosta specijalnih dijagnostičkih i terapeutskih metoda u kojima se ogleda jedinstvenost Embryolaba, a neke od ovih usluga (kao što su genetičko savetovalište, psihološka podrška, provera imuniteta, dijetetska podrška) ponudjene su prvi put u Grčkoj od strane Embryolaba.

Kvalitet svih ovih laboratorijskih testova i terapija garantovan je sa jedne strane izvrsnom medjusobnom saradnjom našeg naučnog osoblja, i sa druge strane, kontrolom kvalieta na svakom koraku i korišćenjem visoko specijalizovane opreme u laboratoriji.